Bảo tàng
Bản Đông
Hồ Chí Minh

 
 

Zone 6

 
Zone-6
 
ความลับที่บ้านดง: แอบดูภารกิจของประธานโฮจิมินห์ที่เข้ามาสู่บ้านดง สถานที่เคลื่อนไหวแห่งแรกในสยาม
Bí mật tại Bản Đông: Theo dấu vết lịch sử hoạt động của Bác Hồ tại Bản Đông. Điểm dừng chân đầu tiên của Người trên đất Xiêm.
Secrets in Ban Dong: Take a peek at President Ho Chi Minh’s missions in Ban Dong, the first place used for proceeding a Vietnam liberation movement in Siam.

Zone 7

 
Zone-7
 
การเคลื่อนไหวของประธานโฮจิมินห์ ในสยาม: ติดตามเส้นทางการเคลื่อนไหวสู่อุดรและนครพนม ตามลำดับ
Hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nước Xiêm: Tìm hiểu về hành trình tìm đường cứu nước của Người tại Uđon Thani và Nakhon Phanom.
President Ho Chi Minh Movements in Siam: Trace the routes President Ho Chi Minh used to travel to Udon Thani and Nakhon Phanom respectively.

Zone 8

 
Zone-8
 
บากบั่นปลดแอก:บอกเล่าถึงการเดินทางอันตรากตรำในการเคลื่อนไหวเพื่อปลดแอกเวียดนาม
Nỗ lực giải phóng dân tộc: Con đường giải phóng dân tộc đầy hiểm nguy và gian khổ.
Perseverance, Liberation: Describe a story about arduous journey to liberate Vietnam.

Zone 9

 
Zone-9
 
วีรบุรุษ : เล่าถึงเรื่องราวความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ของประธานโฮจิมินห์ “วีรบุรุษของเวียดนาม” ผ่านภาพถ่ายที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
Anh hùng giải phóng dân tộc: Tìm hiểu về thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự dẫn dất Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các bức ảnh lịch sử.
A Hero: Describe a great success of President Ho Chi Minh, “The hero of Vietnam,” through historical photos.